www.facebook.com

+38 (061) 222-78-98
+38 (050) 361-96-38

Запорожье, 69068
ул. Омельченко, 27

Iнженерні розрахунки

Одним з основних напрямків нашої діяльності є виконання розрахунків різних будівельних конструкцій. Кваліфіковані кадри, серед яких два кандидати технічних наук, новітнє програмне забезпечення і сучасний парк комп’ютерів забезпечують нам головне положення на ринку. Співробітники нашої фірми приймають участь у багатьох наукових конференціях, присвячених різним вживанням розрахунків, публікують статті і монографії.

Види розрахунків визначаються наявним програмним забезпеченням і розробленими методиками. Нашими фахівцями розроблені та апробовані методи розрахунку будівель при реконструкції, засновані на ефективних чисельних методах, в тому числі:

 • розрахунок будівель при пробиванні прорізів в несучих стінах;
 • розрахунок підсилення фундаментів влаштуванням паль;
 • розрахунок підсилення стін металоконструкціями;
 • оцінка стійкості укосів;
 • динамічні розрахунки конструкцій;
 • розрахунок стійкості тонкостінних конструкцій.
  В даний час більшість завдань вирішується за допомогою програмам, заснованим на методі скінченних елементів (МСЕ). Ми виконуємо розрахунки за ліцензійними програмами: SCAD Office 11.1 – проектно-Обчислювальний комплекс для розрахунку конструкцій по МСЕ, PLAXIS – нелінійне рішення геотехнічних ЗАВДАНЬ, а також за програмами, розробленими нами.

Процедура розрахунків складається з:

 • вибору адекватної розрахункової моделі;
 • розбивки на кінцеві елементи;
 • збору навантажень і обліку розрахункових впливів;
 • обчислення зусиль (напруг);
 • складання розрахункових сполучень навантажень;
 • визначення несучої здатності перетинів або підбору необхідних перетинів;
 • динамічного розрахунку при необхідності;
 • розрахунку стійкості всієї системи або окремих елементів.

Складання розрахункових схем, зазвичай, виконується нами, а в деяких випадках може виконуватися проектувальником.
Збір навантажень може виконуватися за програмами тільки для деяких видів завантажень, наприклад, власної ваги, вітру і т.п. Залежно від конкретного об’єкта збір навантажень може виконуватися замовником або виконавцем розрахунку. Решта етапи робіт виконуються за програмами.
Цілі розрахунків можуть істотно відрізнятися. Зазвичай, мета розрахунку це відповідь на конкретні питання про причини утворення тріщин, визначення мінімальної величини прогину, надійності роботи при певних впливах і т.п. Тому замовник повинен чітко сформулювати мету розрахунків.
Наведемо, як приклади, деякі цілі, які ставили перед нами замовники:

 • Оцінка можливості експлуатації об’єкта будівництва або окремих конструкцій, що мають пошкодження, визначення граничних величин навантажень при яких допускається експлуатація. При цьому розрахунок використовується в якості частини документації необхідної для введення об’єкта в експлуатацію.
 • Оцінка можливості виконання реконструкції та подальшої експлуатації будівлі при розбиранні частини конструкцій і зведенні прибудов та надбудов.
 • Оцінка проекту реконструкції, виконаного без розрахунку або на підставі спрощеного розрахунку, оптимізація маси конструкції і оцінка її надійності.
 • Визначення напружень та деформацій при різних температурних впливах.
 • Визначення місць концентрації напружень, в т.ч. для пружно-пластичного матеріалу ..
 • Розрахунок конструкції з заданим сценарієм прикладання навантажень і впливів, в тому числі: температурних і нерівномірних зміщень опор.
 • Оцінка коефіцієнта запасу по стійкості різних просторових конструкцій, в тому числі – тонкостінних.
 • Визначення амплітуд коливань будівель від різних динамічних дій, з урахуванням проведення різних заходів, які зменшують коливання.
 • Визначення стійкості будівель під час вибуху і інших імпульсних впливах.
 • Розрахунок зусиль в конструкції з урахуванням ймовірної зміни за певними залежностями окремих навантажень і геометричних розмірів перерізів.
 • Розрахунок будівель при заданою схемою поетапного зведення.
 • Розрахунок конструкцій з урахуванням нелінійного деформування матеріалу за наявни моделями конкретного матеріалу.
 • Визначення розвитку тріщин в конкретній конструкції.

Кому потрібні розрахунки, виконувані нами?

Власникам будівель і споруд може бути необхідний розрахунок, що визначає наявну несучу здатність конструкцій. Така необхідність виникає при:

 • пошкодженнях конструкцій в процесі експлуатації;
 • реконструкції, в тому числі: зі збільшенням навантажень, зведенням надбудов, прибудов, тощо;
 • розвитку великих переміщень конструкцій, амплітуд коливань, прогинів, перекосів і т.п.

Результати розрахунків:

 • можуть бути частиною проекту реконструкції;
 • використовуватися технологами підприємств для оцінки допустимого навантаження на перекриття і робочі майданчики;
 • можуть бути складовою частиною документа, який дозволить експлуатувати будівлю або споруду.

Проектним організаціям, які розробляють проекти новозведених або реконструйованих будівель, при цьому не мають відповідного програмного забезпечення і досвіду його застосування, у випадках необхідності перевірки спрощених розрахунків за більш адекватними моделям. Результати розрахунку є складовою частиною проекту.
Будівельним організаціям для оцінки несучої здатності конструкцій, в яких є відступи від проекту або діють додаткові навантаження в процесі виробництва робіт.
Науково-дослідним організаціям для отримання напружено-деформованого стану (НДС) з розрахунку замість або на підтвердження натурних випробувань. Для аналізу напружено-деформованого стану конструкцій і основ, наприклад, за різними нелінійним моделям, в тому числі – для задач геотехніки.

Схема роботи з нами

Обращение клиента
Заполнить анкету

Подготовка сбор исходных данных и согласование технического задания
Согласование объема стоимости и сроков работ

Выполнение работ, передача промежуточных результатов. Оформление отчета.
Галерея работ

Передача результатов расчета клиенту

  Залишити заявку на консультацію

  Додати документи: