www.facebook.com

+38 (061) 222-78-98
+38 (050) 361-96-38

Запорожье, 69068
ул. Омельченко, 27

Обстеження конструкцій

Обстеження будівель і споруд

Обстеження є складною і відповідальною роботою, на підставі якої достовірно визначається технічний стан будівель і споруд,  ступінь пошкодження або аварійності конструкцій, можливість збільшення навантажень і т.п.
Навiщо треба обстеження:

  • визначення ступеня аварійності та ймовірності обвалення конструкцій;
  • відповідність збудованого будинку чинним нормам проектування і виконання робіт;
  • визначення фізичних характеристик матеріалів конструкцій;
  • аналіз причин деформування;
  • прогнозування подальшої експлуатації конструкцій.

Нами розроблені відповідні методики обстеження. Основна відмінність розроблених нами методик від існуючих в тому, що при обстеженні виконуються розрахунки. У деяких випадках виконується статичний або динамічний розрахунок, в тому числі і з використанням просторової моделі. Хорошим можна вважати розрахунок, який пояснює утворення всіх тріщин і значних деформацій. У методиках використовуються ГІС технології та інші сучасні методи дослідження.

Методика обстеження будівель, що експлуатуються на просадних грунтах.

При обстеженні будівель необхідно визначати області обводнення просадного грунту. Нами розроблена методика пошуку зон обводнення за допомогою аналіза вертикальних осідань прилеглої території. Ця методика неодноразово застосовувалася і показала свою ефективність. Певні розміри області замочування можуть бути задані як вихідна інформація для визначення напружено-деформованого стану конструкцій будівель.

Методика обстеження одноповерхових і багатоповерхових будівель з залізобетонним каркасом.

Нами вивчені збірні залізобетонні конструкції, з яких зводилися каркасні будинки, виготовлені в м.Запоріжжя за типовими серіями. Проаналізовано результати  випробувань конструкцій і наявні пошкодження при експлуатації. Виявлено основні типи пошкоджень, які спостерігаються, в т.ч :. і від нерівномірних деформацій основ.
На підставі детального аналізу пошкоджень, визначення реальної міцності матеріалів, за допомогою інструментів неруйнівного контролю, і розрахунків напружено-деформованого стану (НДС) розроблена методика обстеження. Головна особливість нашої методики обстеження – визначення НДС каркаса, з урахуванням пошкоджень конструкцій, зіставлення отриманих за розрахунком деформацій з наявними в дійсності, і виконання докладного обстеження в місцях значних деформацій. При зміні навантажень і прогнозуванні деформаційних впливів основ виконується додатковий розрахунок конструкцій і на підставі його складається висновок про подальшу експлуатацію.

Методика обстеження безкаркасних панельних, блочних і монолітних будівель

На підставі численних обстежень та аналізу типових проектів встановлено слабкі місця конструкцій і пошкодження, які найчастіше зустрічаються. Виявлено характерні руйнування конструкцій в результаті нерівномірних деформацій і атмосферних впливів. Проаналізовано результати раніше виконаних випробувань конструкцій. Виконано розрахунки плит перекриття з урахуванням характерних ушкоджень.
На підставі цих досліджень складена методика обстеження типових безкаркасних будівель. Необхідність підсилення конструкцій визначається на підставі розрахунків за адекватними розрахунковим моделям.

Методика обстеження цегляних будівель.

Розроблена нами методика обстеження кам’яних будівель дозволяє об’єктивно оцінювати наявні утворення тріщин.
Визначення фактичних характеристик міцності кам’яної кладки сучасними інструментами неруйнівного контролю дозволяє об’єктивно оцінити надійність подальшої експлуатації і необхідність підсилення конструкцій.
В разі необхідності влаштування прорізів при реконструкції, виконується обстеження стін і спеціальні розрахунки, за якими підбирається необхідне обрамування прорізів.

Схема роботи з нами

Обращение клиента
Заполнить анкету

Уточнение площади, места расположения, участка съемки, масштаба и степени детализации
Выполнение полевых и камеральных работ

При необходимости составление технического задания, программы работ, договора
Образцы документов

Выполнение работ, подготовка отчета
Галерея работ

Передача Технического заключения клиенту

    Залишити заявку на консультацію

    Додати документи: